皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页快讯正文

Tài xỉu đổi thưởng:Giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Y tế, Giao thông vận tải

admin2022-10-095casino việt nam

Tài xỉu đổi thưởng(www.84vng.com):Tài xỉu đổi thưởng(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Tài xỉu đổi thưởng(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Tài xỉu đổi thưởng(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Sáng 9/10, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII bế mạc sau một tuần làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại hội nghị lần này Trung ương đã xem xét một số nhân sự theo Tờ trình của Bộ Chính trị. Các nhân sự nói trên sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ tư, khai mạc ngày 20/10.

Theo Tổng Bí thư, một điểm mới tại Hội nghị lần này là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đối với các Uỷ viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang. Việc này thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41 năm 2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20 năm 2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Thăng bị xác định vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tập trung dân chủ, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản, ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân.

"Đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm", Tổng Bí thư nói. Ông cho rằng, đây là bài học đắt giá mà mỗi người cần phải rút kinh nghiệm, từ đó gương mẫu trong tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và noi theo.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, sáng 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, Trung ương yêu cầu quá trình thực hiện Nghị quyết phải luôn luôn bám sát và nắm vững Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo gồm: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyên tắc thực hiện nhất quán là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và sự giám sát của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, yêu cầu về Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật phải được đảm bảo; bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp... Ban Chấp hành Trung ương cho rằng, xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước theo những phương hướng nói trên là một quá trình, với những bước đi tích cực, vững chắc, đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, gắn với đổi mới và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

,

任九www.ad0808.com)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。任九上任九分析专家数据更新最快。任九开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。

,

Một số chủ trương và nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trước mắt đã được chỉ ra, như: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lập pháp; Cải cách nền hành chính Nhà nước; Đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án và các cơ quan Tư pháp; Phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc

Tổng Bí thư cho biết, trên cơ sở tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khoá X, Hội nghị Trung ương lần này đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Trong đó, Trung ương nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả quản lý của Nhà nước; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ". Trong quá trình này, cần kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ cương. Nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm phải được đảm bảo, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở thống nhất cao về nhận thức, Trung ương cho rằng cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, thực hiện đồng bộ cả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Cơ sở thực hiện là đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, trong một tuần làm việc, Trung ương đã thảo luận về nhiều nội dung như tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Các Uỷ viên Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy dân chủ, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị.

Ngày 15/7, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế. Không xuất phát từ ngành y nên khi nhận nhiệm vụ, bà Lan nhận thức rõ phải đối diện với nhiều khó khăn.

Ngày 24/7, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 24/7.

Viết Tuân

,

tiến lên miền nam miễn phí(www.84vng.com):tiến lên miền nam miễn phí(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tiến lên miền nam miễn phí(www.84vng.com)game tài Xỉu tiến lên miền nam miễn phí online công bằng nhất,tiến lên miền nam miễn phí(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

网友评论

热门标签